Český svaz pro film a video

Český svaz pro film a video je dobrovolná, právně samostatná společenská organizace, sdružující podle demokratických zásad aktivní tvůrce a zájemce v oboru neprofesionálního filmu a videa.

Ze statutu svazu:

ČSFV je zájmová organizace, která spolupracuje při pořádání nejrůznějších akcí v oboru neprofesionálního filmu a videa. Má tyto hlavní úkoly :

  1. Podporovat, sjednocovat a obhajovat společné zájmy tvůrců neprofesionálních filmů a videoprogramů
  2. Navazovat kontakty a uzavírat dohody (případně smlouvy) s tuzemskými i zahraničními organizacemi a ostatními zájemci o spolupráci.
  3. Zastupovat členy ČSFV v mezinárodních organizacích, spolupracovat s nimi a zajišťovat vzájemný styk.

ČSFV působí na své členy a ostatní veřejnost:

  1. Napomáhá členům ČSFV v odborném a tvůrčím růstu přípravou, organizováním, podporou a pořádáním vzdělávacích a kulturně společenských akcí, ve spolupráci se státními kulturními institucemi a zařízeními.
  2. Informuje veřejnost o činnosti ČSFV. Spolupracuje s redakcemi odborných časopisů a s provozovateli jiných sdělovacích prostředků
  3. Pravidelně informuje své členy o své činnosti a o aktuálních záležitostech týkajících se činnosti ČSFV prostřednictvím vnitrosvazového bulletinu SEKVENCE.

ČSFV plánuje, organizuje, koordinuje a pořádá filmové soutěže, přehlídky, festivaly a odborné akce, v dohodnuté spolupráci s jinými institucemi. Za tímto účelem vyvíjí zejména tuto činnost:

  1. Ustavuje pracovní skupiny a komise.
  2. Připravuje a vyhlašuje soutěže, soutěžní řády a podmínky.
  3. Ve spolupráci se státními kulturními institucemi vybírá neprofesionální filmy a videoprogramy pro soutěž UNICA.
  4. Podporuje členy ČSFV v obesílání zahraničních soutěží, festivalů a přehlídek.