ARSfilm

Město Kroměříž a ČSFV z.s. ve spolupráci s Domem kultury Kroměříž pořádají ve dnech 4. až 5. října 2019 v hudebním sále DK Kroměříž:

Mezinárodní soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu, experimentů a národopisných filmů

XXXXVI. ročník ARSfilm amatérů – Kroměříž 2019

Účast na ARSfilmu:

ARSfilmu amatérů (AFA) se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy z ČR a zahraničí svými videoprogramy, které vznikly na nekomerční bázi a odpovídají kategoriím soutěže, splňují technické podmínky a v minulosti se této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny. Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku FAMU, zahraničních filmových a uměleckých škol a nezávislí autoři. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen. Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající Statutu AFA. V letošním roce převzala patronát nad soutěží UNICA.