Seniorforum

POZOR – Na základě opatření vlády ČR a předpokládaného vývoje epidemiologické situace jsme se rozhodli uskutečnit letošní ročník Seniorfora online. – více v aktualitě: zde

26. ročník SENIORFORUM Kroměříž 2020 – SENIOR PRIX MUDr. Zdeňka Jaroše

Mezinárodní výběrová soutěž nekomerčních neprofesionálních filmů a videoprogramů autorů nad 58 let věku – bez tématického omezení

27. – 29. listopadu 2020 – Kroměříž, Sokolovna, 1. máje 214/12 767 01 Kroměříž

Cíl soutěže:

SENIORFORUM Kroměříž je soutěží otevřenou pro autory nad 58 let z České republiky i ze zahraničí. Je organizováno jako SENIOR PRIX MUDr. Zdeňka Jaroše, který patřil k zakladatelům neprofesionálního filmového hnutí v regionu Kroměříže a střední Moravy. Byl jedním ze skupiny amatérů, kteří v roce 1973 založili Klub amatérského filmu. Byl to kultivovaný člověk, milovník sportu, přírody a umění. Svým kolegům v kroužku nezištně předával své bohaté tvůrčí zkušenosti, byl vždy ochoten pomoci při zajišťování potřeb klubového života KAFu. Hlavním cílem soutěže SENIORFORUM Kroměříž je podpora tvůrčích aktivit autorů – seniorů.

Podmínky účasti:

Soutěže se mohou svými filmy a videoprogramy zúčastnit domácí i zahraniční neprofesionální autoři, pokud jsou jejich práce vytvořeny na nekomerční a neprofesionální bázi a snímky splňují stanovené technické podmínky. Snímky nesmí být starší 3 let a jejich počet je omezen na dvě práce od jednoho autora. Výběrová komise má právo prověřit všechny přihlášené práce z těchto pozic a doporučuje kolekci pro soutěžní promítání.

Od 23. ročníku je nově zavedena kategorie filmů do 3 minut se samostatným hodnocením.

Do soutěže se přijímají filmy zaslané elektronicky přes „uschovna.cz“ na adresu:  

seniorforum@seznam.cz, nebo fyzicky – poštovní adresa pro fyzické zasílání nosičů:

JBS STUDIO s.r.o.

Rohozná 71

569 72  Rohozná u Poličky

Pozn. Při zaslání filmu elektronicky je nutno poslat info na tento e-mail: csfv@seznam.cz

Záznam musí být nahrán v obrazové normě PAL (50i, 25p). Minimální rozlišení SD (720×576), maximální FullHD (1920×1080).

Elektronicky se přijímají formáty avi, mpg2, mp4. Fyzicky se přijímají filmy na nosičích DVD nebo BD a to buď jako DVD video (BD), nebo datový formát na nosiči (avi, mpeg2, mp4). Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film.

Nosič musí mít potřebné identifikační údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.). Délka prací nesmí překročit 15 minut.

Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel snímku. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídají zadání, nebo jsou jinak závadné. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky přepravou.

Finanční náležitosti:

Každý do soutěže přijatý videoprogram opravňuje autora anebo jednoho zástupce autorského kolektivu k účasti na soutěži při úhradě nákladů na ubytování /nocleh/ po dobu soutěže. Dále je možno zajistit ubytování na požadavek i pro ostatní účastníky a hosty na jejich vlastní náklady.

Za každý přihlášený snímek jeho přihlašovatel uhradí na vrub hlavního pořadatele SF účastnický poplatek a doloží jeho zaplacení současně se zasláním přihlášky snímku do soutěže. Bez úhrady tohoto poplatku nelze snímek přijmout do soutěže a vrátit zpět poštou autorovi. Film si pak autor musí vyzvednout osobně do dvou měsíců po ukončení soutěže jinak se stává majetkem pořadatele.

Tento účastnický poplatek činí:

pro účastníky z České republiky a ze Slovenska 150 Kč – úhrada složenkou

nebo převodem na účet ČSFV Kroměříž (viz níže uvedené bankovní spojení).

– členové ČSFV poplatek neplatí

– pro ostatní zahraniční účastníky částka 15 Euro (18 USD) s úhradou na účet:

Bank. spojení : Fio banka, a.s., V Celnici 101028/10, 117 21 Praha 1, č. účtu:

2401308689/2010, VS: SF 2020

Hodnocení soutěžních prací:

Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem. Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tematickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům. V soutěžní projekci hodnotí snímky mezinárodní odborná porota, sestavená z profesionálních pracovníků filmu a televize a zkušených amatérů. Předsedu poroty jmenuje pořadatel. Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se.

Mezinárodní porota má právo udělit tyto ceny:

– Senior Prix MUDr. Zdeňka Jaroše

– 1., 2. a 3. cenu a čestná uznání v obou kategoriích

– Cenu Ládi Františe – ČSFV Kroměříž

Ceny mohou být věcné, anebo finanční podle možností organizátorů SENIORFORA a sponzorských příspěvků. Některé z cen nemusí být soutěžní porotou uděleny s výjimkou SENIOR PRIX MUDr. Zdeňka Jaroše. V případě, že se autor soutěže osobně nezúčastní a v soutěži získá věcnou cenu, musí si ji vyzvednout osobně u pořadatelů do dvou měsíců po ukončení soutěže.

Termíny:

Soutěžní snímky spolu s přihláškami do soutěže a přihláškami k ubytování a doklady o zaplacení účastnického poplatku musí být organizátorům soutěže doručeny nejpozději do 11. listopadu 2020.

Oznámení autorům o přijetí anebo nepřijetí snímku do vlastní soutěže výběrovou komisí bude odesláno elektronicky autorům do 20 listopadu 2020.

26. ročník. SENIORFORUM Kroměříž 2020 bude zahájen v pátek 27. listopadu 2020 v kinosále sokolovny, ul.1.máje 214/12 , 767 01 Kroměříž a bude ukončeno v sobotu dne 28. listopadu v 19 hodin večerním posezením autorů a účastníků s porotou spojeným s vyhlášením výsledků a předáním cen opět v sále sokolovny Kroměříž.

Hlavní pořadatel: ČSFV Kroměříž (Český svaz pro film a video)

Spolupořadatelé: Město Kroměříž a Dům kultury v Kroměříži

Záštita: Ministerstvo kultury ČR Praha

Veškerou korespondenci a přihlášky zasílejte s označením „SENIORFORUM 2020“ na adresu: Český svaz pro film a video, z.s., Dvořákova 441/9, 750 02 Přerov, tel.:+420 774 196 376, nebo e-mail: csfv@seznam.cz,

Filmy a videoprogramy na adresu: JBS studio, Rohozná 71, 569 72  Rohozná u Poličky

email: seniorforum@seznam.cz

Propozice s přihláškou si můžete stáhnout zde:

Výsledky:

ročník 2020 zde