Seniorfórum

Český svaz pro film a video z.s. a město Kroměříž pořádají ve dnech 29. listopadu a 30. listopadu 2019

v Klubu Starý pivovar, Prusinovského 114 v Kroměříži

Mezinárodní výběrovou soutěž nekomerčních neprofesionálních filmů a videoprogramů autorů nad 58 let

věku – bez tematického omezení

25. jubilejní ročník SENIORFORUM Kroměříž 2019

SENIOR PRIX Memoriál MUDr. Zdeňka Jaroše

Cíl soutěže:

SENIORFORUM Kroměříž je soutěží otevřenou pro autory nad 58 let z České republiky i ze zahraničí. Je organizováno jako Memoriál MUDr. Zdeňka Jaroše, který patřil k zakladatelům neprofesionálního filmového hnutí v regionu Kroměříže a střední Moravy. Byl jedním ze skupiny amatérů, kteří v roce 1973 založili Klub amatérského filmu. Byl to kultivovaný člověk, milovník sportu, přírody a umění. Svým kolegům v kroužku nezištně předával své bohaté tvůrčí zkušenosti, byl vždy ochoten pomoci při zajišťování potřeb klubového života KAFu. Hlavním cílem soutěže SENIORFORUM Kroměříž je podpora tvůrčích aktivit autorů-seniorů.